Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Tỉ lệ chọi nhiều trường Đại học năm 2012


Hin nay đã có nhiu trường Đi hc có thng kê v s lượng h sơ đăng ký d thi.  Căn c vào lượng h sơ và ch tiêu tuyn sinh có th biết được t l chi. Tuy nhiên, thí sinh ch nên dùng t l chi là mt yếu t đ kết hp vi t l chi các năm trước, và đim chun trong nhng năm gn đây đ đưa ra phán đoán v đim chun năm 2012.

ĐH Cn Thơ: Ngành kế toán có t l chi cao nht vi 1/37, kế đến là các ngành: kinh doanh thương mi 30,3; công ngh thc phm 26,3; qun tr dch v và l hành 26; qun lý tài nguyên và môi trường 24,8; giáo dc tiu hc 21,7; qun lý đt đai 19,7; công ngh chế biến thy sn 19,4; marketing 19; tài chính ngân hàng 14,8; lut 13,9; k thut đin, đin t 13,6; bo v thc vt 13,3… Các ngành t l chi thp: lâm sinh 0,1; công ngh thông tin 0,3; sư phm (SP) tiếng Pháp 0,7; k thut máy tính 1,3; h thng thông tin, khoa hc máy tính 1,4; ngôn ng Pháp 1,5…

Trường ĐH An Giang: Ngành công ngh thc phm đng đu vi 1/15,1. Nhng ngành t l chi cao: phát trin nông thôn 10,5; khoa hc cây trng 10,5; kế toán 7,2; giáo dc tiu hc 7; công ngh sinh hc 6,7; nuôi trng thy sn 6,1; tài chính ngân hàng 5,5… Các ngành t l chi thp: Sư phm - SP sinh hc 0,8; SP tin hc 0,85; SP hóa hc 0,87; SP vt lý 0,9…

Trường ĐH Đng Tháp: Có 4.811 HS đăng ký d thi vào trường, nếu so ch tiêu 2.200 thì t l chi bình quân chung là 2,1. Nhng ngành có lượng HS np nhiu là giáo dc tiu hc, giáo dc mm non, khoa hc môi trường, tài chính ngân hàng, kế toán, qun lý đt đai, nuôi trng thy sn, qun tr kinh doanh…

Trường ĐH Lc Hng: T l chi năm nay ca trường là 1/1,87 (2.400 CT/4.500 HS). Năm nay, trường có gim nh HS nhưng s lượng thí sinh khi ngành k thut li tăng hơn năm ngoái. Chính vì thế, khong cách v s lượng gia khi ngành kinh tế và k thut không còn cách nhau quá xa như trước.
Trường ĐH Nguyn Tt Thành: T l chi chung là 1/1,47 (7.500 CT /11.000 HS). Năm nay trường này được phép t chc thi tuyn c bc CĐ ch không xét tuyn như nhiu trường khác.
Trường ĐH Hoa Sen: T l này là 1/3,23 (1.760 CT/8.912 HS). Cũng như mi năm, trong các trường ĐH ngoài công lp, trường này vn là trường có t l chi cao nht.
Trường ĐH Quc tế Hng Bàng: T l chi rt thp. Trường nhn được khong 1.500 HS trong khi CT năm nay là 4.400. Vi s liu này, có th nhn đnh ch cn đ đim sàn, thí sinh s trúng tuyn.
Trường ĐH K thut công ngh TP.HCM: Không t chc thi (ch xét tuyn). Năm nay trường nhn được khong 6.000 HS vi 5.600 CT.
CĐ Nguyn Tt Thành (CTT) có 11.000 h sơ trên tng s 7.500 ch tiêu, t l chi là 1/1.47.
Đi hc Sài Gòn (SGD) có 5.300 ch tiêu vi 17.517 h sơ ĐKDT. T l chi năm 2012 ca ĐH Sài gòn là 1/3.31.
Đi hc Hàng Hi có 3100CT/14.500 HS. T l chi năm nay ca ĐH Hàng Hi là 1/4.68.
T l chi ĐH Tôn Đc Thng năm 2012 là 1/8.41 (  3210CT/27000HS)

Bấm đây để xem đầy đủ tỉ lệ chọi các trường Đại học năm 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét