Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Tỉ lệ chọi đại học Kinh tế- Luật TPHCM (QSK) năm 2012

Tỉ lệ chọi đại học Kinh tế- Luật TPHCM  (QSK) năm 2012 cụ thể như sau:

Bấm đây đ
ể xem đầy đủ tỉ lệ chọi các trường Đại học năm 2012


STT
Mã ngành
Tên ngành
Chỉ tiêu ĐH
Số hồ sơ ĐKDT
Tỷ lệ chọi
1
Tài chính ngân hàng
225
2363
1/10.5
2
Kinh tế
200
1112
1/5.56
3
Kinh tế đối ngoại
1375
225
1/0.16
4
Quản trị kinh doanh
225
2105
1/9.36
5
Kinh doanh quốc tế
727
100
1/0.14
6
Kế toán và kiểm toán
225
1223
1/5.44
7
Hệ thống thông tin quản lý
100
211
1/2.11
8
Luật dân sự
100
713
1/7.13
9
Luật kinh tế và luật quốc tế
300
2217
1/7.39

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét