Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Tỉ lệ chọi đại họcSư phạm- đại học Đà Nẵng năm 2012

Tỉ lệ chọi trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2012:


STT
Tên ngành
Mã ngành
Chỉ tiêu
Lượng hồ sơ DKDT
Tỉ lệ chọi
1
Sư phạm Toán
D140209
50
376
7.52
2
Sư phạm Vật lí
D140211
50
639
12.78
3
Cử nhân Toán – Tin
D460112
100
305
3.05
4
Cử nhân Công nghệ Thông tin
D480201
150
414
2.76
5
Sư phạm Tin
D140210
50
125
2.5
6
Cử nhân Vật lí
D440102
50
97
1.94
7
Sư phạm Hóa học
D140212
50
291
5.82
8
CN Hoá học (phân tích-Môi trường)
D440112
50
77
1.54
9
Cử nhân Hóa dược
D440112
50
159
3.18
10
Cử nhân Khoa học môi trường
D440301
50
277
5.54
11
Sư phạm Sinh học
D140213
50
1203
24.06
12
Cử nhân Sinh - Môi trường
D850101
50
1252
25.04
13
Giáo dục chính trị
D140205
50
201
4.02
14
Sư phạm Ngữ văn
D140217
50
700
14
15
Sư phạm Lịch sử
D140218
50
372
7.44
16
Sư phạm Địa lí
D140219
50
746
14.92
17
Cử nhân Văn học
D220330
150
260
1.73
18
Cử nhân Tâm lí học
D310401
50
95
1.9
19
Cử nhân Địa lí
D310501
50
149
2.98
20
Việt Nam học (Văn hoá du lịch)
D220113
50
313
6.26
21
Văn hoá học
D220340
50
46
0.92
22
Cử nhân báo chí
D320101
50
352
7.04
23
Giáo dục Tiểu học
    D140202
100
1996
19.96
24
Giáo dục đặc biệt

50
35
0.7
25
Giáo dục Mầm non
D140201
100
963
9.63
26
Sư phạm Âm nhạc

50
3
0.06
27
GD Thể chất - Giáo dục quốc phòng

50
263
5.26


Điểm thi đại học

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét