Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2012- 2013

Đề thi đáp án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2012- 2013 liên tục được cập nhật. 
Các thí sinh và phụ huynh có thể tìm thấy đề thi đáp án vào lớp 10 từ năm 2006- 2007- 2008-2009- 2010-2011-2012-2013 tại đây

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Đáp án đề thi vào lớp 10 tiếng anh năm 2011 Phan Bội Châu

Đáp án đề thi vào lớp 10 tiếng anh năm 2011 Phan Bội Châu
http://tradapan.net/dap-an-de-thi-vao-lop-10-tieng-anh-nam-2011-pbc/

Đáp án đề thi vào lớp 10 THPT năm 2011 tiếng anh

Đáp án đề thi vào lớp 10 THPT năm 2011 tiếng anh


http://tradapan.net/dap-an-de-thi-vao-lop-10-thpt-nam-2011-tieng-anh/

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2011 môn toán- Hà Nam


Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2011 môn toán- Hà Nam

http://tradapan.net/dap-an-de-thi-vao-lop-10-nam-2011-mon-toan-ha-nam/

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2011 môn toán- Ninh Bình

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2011 môn toán- Ninh Bình


http://tradapan.net/dap-an-de-thi-vao-lop-10-nam-2011-mon-toan-ninh-binh/

Đáp án đề thi vào lớp 10 chuyên địa năm 2011- Hưng Yên


Đáp án đề thi vào lớp 10 chuyên địa năm 2011- Hưng Yên

http://tradapan.net/dap-an-de-thi-vao-lop-10-chuyen-dia-nam-2011-hung-yen/

Đáp án đề thi vào lớp 10 chuyên lịch sử năm 2011- Hưng Yên


Đáp án đề thi vào lớp 10 chuyên lịch sử năm 2011- Hưng Yên

http://tradapan.net/dap-an-de-thi-vao-lop-10-chuyen-lich-su-nam-2011-hung-yen/