Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Đề thi thử đại học môn hóa 2012 (Chuyên ĐHSP)
Đề thi thử đại học năm 2012 môn vật lý có lời giải của trường THPT chuyên Đại học sư phạm Hà Nội.

"thi sinh du thi dai hoc "

Đề thi thử môn toán đại học năm 2012 (đề 1)Đề thi thử môn toán vào đại học khối D năm 2012 của trường THPT Phan Đình Phùng- Hà Nội. 

"tuyen sinh 2012"
Đề thiTải tại đây
Đáp án chi tiết tại đây

Đề thi thử môn toán 2012 (Đề số 4- Toán học tuổi trẻ)


Mời các sĩ tử tham gia thi thử Đại học- Cao đẳng năm 2012 trong chuỗi đề thi thử trên tạp chí Toán học tuổi trẻ

Đề thi thử số 4 (Đáp án sẽ được cập nhật sớm nhất):
PHẦN CHUNG
CÂU I. Cho hàm số:  (C)
1) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (C)
2) Gọi M là một điểm nằm trên (C) có hoành độ lớn hơn 1, I là giao điểm hai đường tiệm cận. Tiếp tuyến với (C) tại M, cắt tiệm cận đứng tại A, cắt tiệm cận ngang tại B. Tính diện tích tam giác IAB.
CÂU II.
1)Giải phương trình:
2)Giải phương trình:
CÂU III. Tính tích phân
CÂU IV.
Cho hình hộp ABCD.A’B'C’D’. M và N là hai điểm lần lượt thuộc cạnh AB và AD sao cho
;.
E và F là hai điểm lần lượt thuộc B’N và A’M sao cho EF song song AC. Hãy xác định tỉ số 
CÂU V. Cho x,y là các số thực thỏa mãn 
Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của
PHẦN RIÊNG
A. Theo chương trình chuẩn
CÂU VIa
1)Cho tam giác ABC có AB=3AC . Đường phân giác góc BAC có phương trình là , đường cao BH có phương trình là . Hãy xác định tọa độ A, B, C , biết rằng đường thẳng AB đi qua .
2) Trong không gian cho điểm A(1;0;0) và hai đường thẳng
.
Gọi B và C là hai điểm lần lượt thuộc  và  sao cho A, B, C thẳng hàng. Tìm điểm M trên trục tung sao cho diện tich tam giác BMC bằng 3.
CÂU VIIa. Tìm m để phương trình có nghiệm
Theo chương trình nâng cao
CÂU VI.b
1) Trong hệ tọa độ Oxy cho elip(E):
M và N là hai điểm trên (E) sao cho tam giác OMN vuông tai O (gốc tọa độ). H là hình chiếu O lên MN. Chứng minh rằng khi M, N thay đổi thì H chạy trên đường tròn cố định. Viết phương trình đường tròn đó.
2) Có 20 quyển sách gồm 5 toán, 7 lí, 8 Hóa , các sách cùng loại giống nhau. Số sách này chia đều cho 10 học sinh, mỗi học sinh chỉ nhận được 2 cuốn khác loại. Hạnh và Vân là 2 bạn trong 10 bạn đó. Tính xác suất để 2 cuốn sách mà Hạnh nhận được giống Vân.
CÂU VII.b
Giải hệ phương trình:

Các bài liên quan

Đề thi thử môn toán 2012 (Đề số 5- Toán học tuổi trẻ)


Mời các sĩ tử tham gia thi thử Đại học- Cao đẳng năm 2012 trong chuỗi đề thi thử trên tạp chí Toán học tuổi trẻ

Đề thi thử số 5 (Đáp án sẽ được cập nhật sớm nhất):
"thi dai hoc 2012-1"
Câu I:Cho hàm số y=\frac{x+1}{x-1}(C)
1,Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2,Tìm những điểm trên trục tung để từ đó kẻ được đúng một tỉếp tuyến với (C).

Câu II:
1,Giải phương trình:
\frac{1}{2cot^2x+1}+\frac{1}{2tan^2x+1}=\frac{15cos4x}{8+sin^22x}
2, Giải hệ phương trình:
\left\{\begin{matrix} \frac{x^2}{(y+1)^2}+\frac{y^2}{(x+1)^2}=\frac{1}{2} & \\ 3xy=x+y+1& \end{matrix}\right.
Câu III: Cho (D) là hình phẳng giới hạn bởi các đường y=2^x; y=\frac{2}{x}; y=4.Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra bởi (D) khi nó quay quanh trục hoàng.
Câu IV: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a\hat{ABC}=120^o.Cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SA=a.Gọi C' là trung điểm của cạnh SC.Mặt phẳng (\alpha ) đi qua AC'và song song với BD, cắt các cạnh SB,SD lần lượt tại B';D'
Tính thể tích khối chóp S.AB'C'D'
Câu V:Cho các số thực dương a,b,c thoả mãn a^2+b^2+c^2+(a+b+c)^2\leq 4.Chứng minh rằng:
\frac{ab+1}{(a+b)^2}+\frac{bc+1}{(b+c)^2}+\frac{ca+1}{(c+a)^2}\geq 3
Phần riêng
A.Theo chương trình chuẩn:
Câu VIa:
1, Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Descartes Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A.Phương trình đường thẳng BC là 4x-3y-4=0. Các đỉnhA,B thuộc trục hoành và diện tích tam giác ABC bằng 6.Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.
2, Trong không gian với hệ trục toạ độ Descartes Oxyz cho điểm A(-1;0;2), mặt phẳng (P):2x-y-x+3=0 và đường thẳng (d):\frac{x-3}{2}=\frac{y-2}{4}= \frac{z-6}{1}
Viết phương trình đường thẳng (d') đi qua điểm A, cắt (d) tại B và cắt (P) tại C sao cho \vec{AC}+2\vec{AB}=\vec{0}
Câu VIIa:Tìm số phức z thoả mãn:
(z+1)^4+2(z+1)^2+(z+4)^2+1=0
A.Theo chương trình nâng cao:
Câu VIb:
1, Cho hai đường thẳng :
d:(m+1)x-my+2m+1=0; d':mx+(m+1)y-5m-2=0
Chứng minh rằng tập hợp các giao điểm của (d) và d' là một đường tròn.Tìm phương trình đường tròn đó.
2,Trong không gian với hệ toạ độ Descartes Oxyz, cho mặt phẳng (P):x-2y-2z+2=0 và điểm A(0;0;1). Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng (P) tại A và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy).
Câu VIIb:
Cho số phức z=\frac{7-i\sqrt{3}}{1-2i\sqrt{3}}
Tính: S=1+z+z^2+...+{z}^{2009}