Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Tỉ lệ chọi cao đẳng tài chính Hải Quan năm 2012


Tỉ lệ chọi trường Cao đẳng Tài chính Hải quan (CTS) năm 2012 như sau:
STT
Tên ngành
Mã ngành
Chỉ tiêu
Số Hồ sơ ĐKDT
Tỉ lệ chọi
1
Tài chính ngân hàng
C340201
550
11291
20.53
2
Kế toán
C340301
500
5095
10.19
3
Hệ thống thông tin quản lý
C340405
100
911
9.11
4
Quản trị kinh doanh
C340101
300
5768
19.23
5
Kinh doanh thương mại
C340121
150
2546
16.97
Tỉ lệ chọi 2012 có gì khác với năm 2011, các trường công bố chính thức? Theo như tỷ lệ hồ sơ năm nay có giảm hay tăng so với năm trước mời các bạn cập nhật tin tức của tradiemthi.net
Để nhận tỷ lệ chọi trường khác ngay khi công bố
Soạn tin: TY Mãtrường gửi 6566
Ví dụ: Để tra tỷ lệ chọi của trường ĐH Kinh tế quốc dân(KHA)
soạn tin: TY KHA gửi 6566
"ty le choi cao dang tai chinh hai quan"
Tỷ lệ chọi năm 2011 trường CĐ tài chính hải quan:
-Tài chính ngân hàng: 1/20,52  (11.291 HS/550 CT);
- Kế toán: 1/10,19 (5.095 HS/500 CT);
- Hệ thống thông tin quản lý: 1/9,11 (911 HS/100 CT);
- Quản trị kinh doanh: 1/19,22 (5.768 HS/300 CT);
- Kinh doanh thương mại: 1/16,97 (2.546 HS/150 CT).
 Điểm chuẩn năm 2011 CĐ tài chính Hải quan:
NgànhKhốiĐiểm chuẩn
- Ngành Tài chính – Ngân hàngA21,5
- Ngành Kế toánA19
- Ngành Hệ thống thông tin quản lýA19
- Quản trị kinh doanhA21
-  Kinh doanh thương mạiD19

Điểm thi đại học

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét