Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Tỉ lệ chọi Đại học Kinh tế TPHCM năm 2012


Tradiemthi.net – Tỉ lệ chọi 2012 có gì khác với năm 2011, các trường công bố chính thức ? theo như tỷ lệ hồ sơ năm nay có giảm hay tăng so với năm trước mời các bạn cập nhật tin tức của tradiemthi.net
Để nhận tỷ lệ chọi trường ĐH Kinh tế TPHCM ngay khi công bố
Soạn tinTY KSA gửi 6566


Để nhận tỷ lệ chọi trường khác ngay khi công bố
Soạn tin: TY Mãtrường gửi 6566
Ví dụ: Để tra điểm chuẩn năm 2011 của trường ĐH Kinh tế quốc dân(KHA)
soạn tin: TY KHA gửi 6566
"Thi sinh dh mo 2011"
Tham khảo điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế TPHCM các năm trước:
NĂM
ĐĂNG KÝ  DỰ THI
CHỈ TIÊU
ĐIỂM CHUẨN (CHUNG)
2004
45.333
4.300
16.5
2005
49.811
4.700
19.5
2006
43.379
5.000
17.5
2007
54.406
5.000
21.5
2008
29.780
5.500
18.5
2009
35.000
4.800
19.5
2010
24.604
4.000
19.0
2011
29.996
4.000
19.0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét