Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Chỉ tiêu tuyển sinh CĐ Tư thục Đức Trí năm 2012


Trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí

Cao đẳng Tư thục Đức Trí
Cao đẳng Tư thục Đức Trí
Mã trường: CDA
Chỉ tiêu: 1.200
Tên ngành, chuyên ngành học
Mã ngành
Khối thi
Các ngành đào tạo cao đẳng


- Công nghệ sinh học
C420201
A,B
- Công nghệ kĩ thuật môi trường
C510406
A,B
- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
C510301
A,A1
- Tin học ứng dụng
C480202
A,A1,D1,D2,D3,D4
- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
C510102
A,A1,V
- Kế toán
C340301
A,A1,D1,D2,D3,D4
- Tài chính – ngân hàng
C340201
A,A1,D1,D2,D3,D4
- Quản trị kinh doanh
C340101
A,A1,D1,D2,D3,D4
- Giáo dục thể chất
C140206
T
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đại học, cao đẳng năm 2012 để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh
(Theo tradiemthi.net)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét