Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Xu hướng ra đề thi đại học môn địa lý năm 2012DỰ BÁO XU HƯỚNG RA ĐỀ THI MÔN ĐỊA NĂM 2012
MÔN ĐỊA LÝ 2012: Nên soạn đề cương theo từng chủ đề
Nội dung đề thi tuyển sinh đại học môn địa nằm trọn vẹn trong chương trình sách giáo khoa Địa lí 12 theo chương trình chuẩn và chương trình nâng cao.
Nội dung đề thi trải đều chương trình lớp 12, bám sát sách giáo khoa và phù hợp với cấu trúc đề thi do Cục khảo thí ban hành. Cấu trúc đề thi địa lý những năm gần đây thường được phân bổ như sau
Câu I. (2,0 điểm) gồm Địa lý tự nhiên và Địa lý dân cư. Địa lý tự nhiên thường nằm trong các nội dung sau : Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ.Đất nước nhiều đồi núi.Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.Thiên nhiên phân hóa đa dạng.Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai. Địa lý dân cư gồm các vấn đề :Đặc điểm dân số và phân bố dân cư. Lao động và việc làm. Đô thị hóa.
Để làm được câu này các em cần phải đọc kỹ sách giáo khoa, hệ thống và sắp xếp lại theo từng vấn đề. Rút ra những ý chính và học thuộc những ý đó.
Câu II. (3,0 điểm) là vấn đề Chuyển dịch cơ cấu kinh tế bao gồm Địa lý các ngành kinh tế  và Địa lý các vùng kinh tế. Địa lý các ngành kinh tế  thường có các nội dung sau :Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp (đặc điểm nền nông nghiệp, vấn đề phát triển nông nghiệp, vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp).Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp (cơ cấu ngành công nghiệp, vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm, vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp).Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ (giao thông vận tải và thông tin liên lạc, thương mại, du lịch). Địa lý các vùng kinh tế có các nội dung sau : Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng. Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Bắc Trung Bộ. Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên.Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc  phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo.Các vùng kinh tế trọng điểm. Các em nên soạn bài lại theo các chủ đề như trên bằng các gạch đầu dòng từng ý chính. Với câu hỏi này, thường thí sinh phải trả lời câu hỏi “Tại sao?”, giải thích, nhận xét, trình bày, so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa hai hay nhiều hiện tượng địa lý. Đôi khi đề yêu cầu phân tích và chứng minh một vấn đề địa lý nào đó.
Câu III. (3,0 điểm) thường là câu kiểm tra kĩ năng thực hành như: Vẽ lược đồ ViệtNam và điền một số đối tượng địa lý lên lược đồ. Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích. Đây  là câu hỏi quen thuộc về kĩ năng thực hành vẽ biểu đồ mà tất cả học sinh đã được thực hành từ năm lớp 9. Phần này cũng đòi hỏi học sinh phải hiểu được bảng số liệu để phân tích và đưa ra nhận xét phù hợp. Các em cần phải nắm vững phương pháp vẽ các loại biểu đồ như: biểu đồ cột, biểu đồ tròn hay biểu đồ miền …

Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)
Nội dung nằm trong chương trình Chuẩn,  gồm các nội dung đã nêu ở trên.
            Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm). Nội dung nằm trong chương trình Nâng cao. Ngoài phần nội dung đã nêu ở trên, bổ sung các nội dung sau : Chất lượng cuộc sống (thuộc phần Địa lý dân cư). Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (thuộc phần Địa lý kinh tế – Chuyển dịch cơ cấu kinh tế).
Vốn đất và sử dụng vốn đất (thuộc phần Địa lý kinh tế – Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp).Vấn đề lương thực, thực phẩm ở Đồng bằng sông Cửu Long (thuộc phần Địa lý kinh tế – Địa lý các vùng kinh tế).
Theo cấu trúc đề vừa nêu ở trên, thì nội dung của chương trình chuẩn ít hơn chương trình nâng cao. Do đó, để tiết kiệm thời gian khi ôn luyện, các em nên chọn chương trình chuẩn. Theo qui luật thông thường, em nào dành nhiều thời gian cho việc học nhiều hơn thì có nhiều khả năng đạt điểm cao hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét