Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Cấu trúc đề thi đại học môn sinh khối T năm 2012


Cấu trúc đề thi môn sinh khối T năm 2012:
Số lượng 40 câu, thời gian: 60 phút.
PhầnNội dung cơ bảnSố câu chungPhần riêng
ChuẩnNâng cao
Di truyền họcCơ chế di truyền và biến dị822
Tính qui luật của hiện tượng di truyền800
Di truyền học quần thể200
Ứng dụng di truyền học211
Tổng số2133
Tiến hóaBằng chứng tiến hoá100
Cơ chế tiến hoá422
Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái đất100
Tổng số622
Sinh thái họcSinh thái học cá thể110
Sinh thái học quần thể11
Quần xã sinh vật211
Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường111
Tổng số533
Tổng số câu cả ba phần32
(80%)
8
(20%)
8
(20%)
Đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên
PhầnNội dung cơ bảnSố câu chung
Di truyền họcCơ chế di truyền và biến dị9
Tính qui luật của hiện tượng di truyền9
Di truyền học quần thể2
Ứng dụng di truyền học2
Di truyền học người2
Tổng số24
Tiến hóaBằng chứng tiến hoá1
Cơ chế tiến hoá6
Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái đất1
Tổng số8
Sinh thái họcCá thể và quần thể sinh vật4
Quần xã sinh vật2
Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường2
Tổng số8
Tổng số câu cả ba phần40
Nguồn: Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT)

Điểm thi đại học năm 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét