Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2012


Bộ GD&ĐT đã công bố lịch thi và thời gian làm bài thi các môn thi tốt nghiệp THPT 2012. 

"Thi tot nghiep  THPT"

Bộ GD&ĐT lưu ý, kỳ thi tốt nghiệp 2012 sẽ không tổ chức Hội đồng coi thi riêng cho giáo dục thường xuyên mà thi ghép giáo dục thường xuyên với giáo dục THPT trong cùng một Hội đồng coi thi, có phòng thi riêng cho giáo dục thường xuyên.
Giám đốc sở GD&ĐT ra quyết định thành lập tại mỗi địa điểm thi một Hội đồng coi thi để thực hiện công việc chuẩn bị và tổ chức coi thi theo quy định.
Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các sở báo cáo sơ bộ kết quả chấm thi, xét tốt nghiệp và cơ sở dữ liệu của kỳ thi, chậm nhất ngày 18/6/2012.
Sau khi báo cáo Bộ GD&ĐT, giám đốc sở GD&ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp và thông báo cho các trường phổ thông để niêm yết danh sách tốt nghiệp và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh. Báo cáo kết quả tốt nghiệp chính thức, chậm nhất ngày 5/7/2012.
Hệ THPT:
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian làm bài
Giờ phát đề thi 
Giờ bắt đầu làm bài
02/6/2012
Sáng
Ngữ văn
150 phút
7h25
7h30
Chiều
Hóa học
60 phút
14h15
14h30
03/06/2012
Sáng
Địa lý
90 phút
7h25
7h30
Chiều
Lịch sử
90 phút
14h25
14h30
04/06/2012
Sáng
Toán
150 phút
7h25
7h30
Chiều
Ngoại ngữ
60 phút
14h15
14h30
Vật lý
60 phút
14h15
14h30
Hệ giáo dục thường xuyên:
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian làm bài
Giờ phát đề thi 
Giờ bắt đầu làm bài
02/6/2012
Sáng
Ngữ văn
150 phút
7h25
7h30
Chiều
Hóa học
60 phút
14h15
14h30
03/06/2012
Sáng
Địa lý
90 phút
7h25
7h30
Chiều
Lịch sử
90 phút
14h25
14h30
04/06/2012
Sáng
Toán
150 phút
7h25
7h30
Chiều
Vật lý
60 phút
14h15
14h30

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét