Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Tỉ lệ chọi đại học Quốc tế TPHCM năm 2012


Theo thông tin mới nhất, trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) cho biết tổng số hồ sơ ĐKDT vào các ngành đào tạo do nhà trường cấp bằng là 3.497 và các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài là 473 hồ sơ.

Tại trường, số hồ sơ ĐKDT vào nhóm ngành kinh tế cũng chiếm phần lớn, trong đó nhiều nhất là ngành quản trị kinh doanh với 1.418 hồ sơ (tăng 288 hồ sơ so với năm trước). Ngành tài chính ngân hàng với 485 hồ sơ (giảm 135 hồ sơ). Trong khi công nghệ sinh học năm nay có lượng hồ sơ tăng vọt với 743 hồ sơ (tăng 448 hồ sơ). Các ngành công nghệ thông tin 196 hồ sơ, công nghệ thực phẩm 136 hồ sơ, kỹ thuật xây dựng 120 hồ sơ… Hai ngành có ít hồ sơ nhất là quản lý nguồn lợi thủy sản 30 hồ sơ và kỹ thuật điện tử – truyền thông 71 hồ sơ.
Thống kê mới nhất về tỷ lệ chọi đại học Quốc Tế đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2012:
Ngành đào tạo
Mã ngành TS
Mã ngành cấp IV
Khối thi
Tổng số hồ sơ
Chỉ tiêu
I. Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng:
3497
800
1/4.4
- Công nghệ thông tin
106
D480201
A, A1
60
- Quản trị kinh doanh
407
D340101
A, A1, D1
240
- Công nghệ sinh học
312
D420201
A, A1, B, D1
120
- Điện tử viễn thông
105
D520207
A, A1
50
- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
127
D510602
A, A1, D1
50
- Kỹ thuật y sinh
185
D420204
A, A1, B
50
- Quản lý nguồn lợi thủy sản
351
D620305
A, A1, B, D1
30
20
1/1.5
- Công nghệ thực phẩm
186
D540101
A, A1, B, D1
136
50
1/2.72
- Tài chính – ngân hàng
404
D340201
A, A1, D1
485
120
1/4
- Kỹ thuật xây dựng
115
D580208
A, A1
120
40
1/3
- Dược (dự kiến)
A, A1, B, D1
- Kỹ thuật tài chính và quản lý rủi ro (dự kiến)
A, A1
II. Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài:
473
900
1/0.5

Để nhận ngay tỷ lệ chọi trường ĐH Quốc tế dược TPHCM 

Soạn tinTY QSQ gửi 6566


Để nhận tỷ lệ chọi trường khác ngay khi công bố
Soạn tin: TY Mãtrường gửi 6566
Ví dụ: Để tra tỷ lệ chọi của trường ĐH Kinh tế quốc dân (mã trường là KHA)
soạn tin: TY KHA gửi 6566
Bảng mã các trường đại học, cao đẳng tai đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét